Obchodní podmínky a smlouva o dílo.

Odesláním poštovní zásilky s požadavkem na převod videokazet na DVD vzniká smlouva o dílo na poskytnutí služby přepisu soukromého videozáznamu z těchto videokazet na DVD-R média Verbatim 4,7 GB. Vzájemný vztah a právní poměr mezi prodávajícím (PRODEJHER.CZ s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5, IČO: 28974638, DIČ: CZ28974638, zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 157102 ) a fyzickými či právnickými osobami (dále zákazníci) se řídí ustanoveními obchodního zákoníku (513/1991 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků) a je upraven v těchto obchodních podmínkách, které jsou součástí smlouvy o dílo. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku bez odůvodnění.

adresa pro zaslání doporučené objednávky s videokazetami:

PRODEJHER.CZ s.r.o., nám. 14. října 1307/2, 150 00, Praha 5

Zákazník ručí za to, že přepisem videozáznamu z jeho videokazet na DVD nebudou poškozena práva třetích osob a výslovně se zavazuje uhradit prodávajícímu veškeré škody a náklady, které by mu mohli vzniknout na základě uplatnění oprávněných nároků třetích osob (např. nedovolené použití ochranných známek).

Služba přepisu videonahrávky na DVD zahrnuje převod udané délky videozáznamu z dodané videokazety na DVD-R. Pokud zákazník neuvede délku požadovaného přepisu videozáznamu z jednotlivých kazet, má se za to že objednává převod od začátku videokazety do jejího konce nebo do max. délky 120 minut - podle toho, co nastane dříve. Pokud chce provést převod delší kazety než 120 minut na více DVD-R médií, potom je toto nezbytně nutné uvést v písemné objednávce přiložené k zaslaným videokazetám, jinak bude proveden pouze výše zmíněný převod na jedno DVD do délky 120 minut videozáznamu.

Kompatibilita DVD-R médií:

Zákazník je srozuměn s tím, že výstupem služby je DVD-R médium Verbatim 4,7 GB ve formátu DVD video. Funkčnost tohoto média nemusí být z technických důvodů na všech přehrávačích DVD zaručena. Důvodem k úspěšné reklamaci může být pouze jeho nefunkčnost na referenčním zařízení prodávajícího. Zákazník je srozuměn s tím, že je nezbytně nutné předem si ověřit funkčnost jeho DVD přehrávače s médii DVD-R Verbatim 4,7 GB a také zajistit odpovídající technický stav zařízení pro přehrávání DVD disků (zejména jde o vyčištěnou optiku a seřízenou intenzitu čtecího laseru v přehrávači).


Ceník:

všechny ceny za přepis videonahrávek na DVD jsou včetně média DVD-R Verbatim a krabičky

délka videozáznamu:

do 30 minut 150 Kč

30-60 minut 199 Kč

60-120 minut 222 Kč

Výběr z více než 1 kazety na jeden DVD-R disk - příplatek 50 Kč za každou další kazetu.

Dopravné - ke každé zakázce je účtováno poštovné-dobírka ve výši 150 Kč.

Dodací lhůta - kazety převedené na DVD odesíláme dobírkou českou poštou zadavateli do týdne od obdržení objednávky poštou.

Závazky zákazníka:

Obsahem závazku zákazníka je povinnost za objednanou službu převodu videonahrávek na DVD-R a dopravu zaplatit cenu dle ceníku výše. Cenu je zákazník povinen uhradit i pokud svévolně bez předchozího souhlasu prodávajícího objednávku z jakéhokoliv důvodu stornoval.

Vzhledem k tomu, že předmětem smlouvy o dílo je zakázková služba, nemá zákazník dle ustanovení § 53 odst. 7 písm. c) zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), právo od uzavřené smlouvy odstoupit dle ustanovení § 53 odst. 6 občanského zákoníku.


Upozornění:

Videonahrávky, které nám předáváte ke zpracování si předem zálohujte. U nás se sice kazety v žádném případě neztratí, ale jejich poškození či ztrátu při přepravě již nemůžeme ovlivnit (zásilky s DVD disky od nás pojišťujeme na cenu dobírky). Také vás prosíme neposílejte nám poškozené videokazety, z nich vám přepis nemůžeme provést a budeme je muset na vaše náklady dobírkou vrátit nezpracované zpět. V případě náhodného poškození videokazet zaslaných k přepisu bude zákazníkovi zaslána jako náhrada nová prázdná videokazeta nebo peněžité plnění ve výši aktuální běžné ceny poškozené videokazetym. Zákazník výslovně prohlašuje s tím, že je srozuměn a souhlasí s tím, že žádné jiné nároky za prodávajícím případně poškozené videokazety (citová, historická a jiná "cena" obsahu videokazet) nelze na prodávajícím nárokovat.

Technické parametry přepisu na DVD:

Na jedno DVD 4.7 GB se vejde až 1 hodina video záznamu v nejvyšší kvalitě (datový tok na DVD je téměř 10 Mbit/sec.), nebo až 2 hodiny ve střední kvalitě (cca VHS kvalita). U záznamů delších než 1 hodina mohou být patrné nedostatky ztrátové komprese DVD videa - "kostkování" zejména v místech, kde kameraman rychle pohnul kamerou přes záběr nebo kde jsou zabírány textové informace. I když lze na DVD nahrát i více než 2 hodiny záznamu, toto neprovádíme protože kvalita obrazu je již výrazně nižší než na kvalitním VHS videozáznamu.

Přepis na DVD je prováděn na stolním DVD rekordéru analogově přes s-video kabel. Ztráta kvality oproti původní nahrávce na kazetě je minimální, ale může být patrná - toto není důvodem k oprávněné reklamaci a zadavatel zakázky je s tím srozuměn a souhlasí.

Pokud chcete udělat výběr z více než jedné kazety, musíte kazety dodat přesně nastavené na místo od kterého chcete začít záznam a napsat délku záznamu z každé kazety. Skutečná délka může být o pár minut delší (přesná délka záznamu u nás není možná, vždy jde o udanou délku plus 1-5 minut navíc).

Reklamace:

Oprávněně reklamovat lze pouze zhotovené DVD-R disky, které nejdou přehrát na referenčním videopřehrávači prodávajícího. Oprávněné reklamace budou vyřízeny neprodleně a to bezplatným novým převodem z videonahrávky na DVD-R.